Priser

Psykoterapi 

Hvad er terapi?

Terapi er et samarbejde mellem dig og mig. Vi skal arbejde sammen, så du kan få et godt udbytte af terapien.

At gå i terapi er en kreativ proces. Det hjælper dig til, at du kan bruge dine ressourcer. Du kan lære at overskue og løse de problemer, som måske ellers er med til at gøre dit liv besværligt. Vi undersøger, hvad du allerede kan og gør, og hvad der måske mangler. Målet er, at du kan komme til at lykkes med det liv du gerne vil have. Vi snakker også om forhindringer og hvordan du kan rydde dem af vejen. Du vil lære nye færdigheder og vi planlægger sammen, hvordan du kan øve dig i at bruge dem.

Der er ingen som vokser af, at nogen andre løser deres problemer for dem. Det er ikke terapeuten, som skal løse dine problemer, men sammen kan vi finde ud af, hvad der står i vejen for, at du selv løser dem. Det kan være at du mangler en motivation eller at du mangler kendskab til, hvordan man løser problemet, eller gamle mønstre styrer din adfærd og får dig til at gøre noget, som vedligeholder problemet.

Hvad kan jeg få hjælp til?

Angst

At blive bange er både en almindelig og nødvendig evne, som alle mennesker kender. Det er nødvendigt med en viden om og fornemmelse for, hvornår vi skal passe på. Når en fare er kendt, taler vi om frygt – vi ved, hvad vi er bange for, og så kan vi forholde os til det, og lære at gøre noget ved det. Hvis vi ikke ved, hvordan vi skal gøre noget ved det, kan frygten “få sit eget liv”. Når vi er bange uden at vide, hvad vi konkret er bange for, taler man om en angst.

Depression

Depression er en reaktion på at noget har været for uoverkommeligt og besværligt i for lang tid. Kroppen og sindet giver op og lukker ned for at undgå yderligere belastning, men det er svært at føle depressionen som noget godt. Der er faktisk noget som er godt ved depressionen, men det er nødvendigt at arbejde med den, for at se, hvordan depressionen kan blive en kilde til nyt liv

Sorg

Sorg er en naturlig og nødvendig følelse / tilstand, som er forbundet med tab i vores liv. Vi har brug for evnen for at kunne skifte spor og tilknytning i livet, men sorgen er – kan være – voldsom og den påvirker vores evne til at tænke og handle rationelt. Nogle gange går processen i stå og vi bliver ved med at være i sorgen i for lang tid, og så er der brug for at gøre noget aktivt ved sorgen.

Krise

Krise er en tilstand, hvor vi oplever at der er et muligt sammenbrud i, eller noget der truer vores balance i livet. Det kan være i forhold til enkelte elementer i tilværelsen eller det kan være kriser som er forbundet med forskellige faser i tilværelsen. Kriser kan være nødvendige – men giver også en usikkerhed og opleves ofte som utrygge eller farlige. Meget betegnende har det kinesiske skrifttegn for krise to betydninger – det ene er fare og det andet er mulighed.

Stress

Stress handler om at der er en ubalance mellem krav og ressourcer og at det er noget som har varet så lang tid, at hjernen begynder at fungere dårligere end vi er vant til. Det er ved at være en folkesygdom, og jeg har både mange erfaringer med at behandle andre og også personlige erfaringer med at blive påvirket af stress.

Vrede

Nogen kalder vrede for en grundfølelse. Det er en følelse som alle har, men der er stor forskel på, hvordan vi bruger vores vrede og hvordan vi synes om følelsen. Det skal helst være dig som har vreden, men det kan desværre godt være sådan, at det føles, som om det er vreden, som har dig. Hvis det føles sådan er det sandsynligt at du mangler en metode til at kontrollere eller regulere følelsen. Brugt rigtigt er vreden en nødvendig kraft til at kunne flytte forhindringer, og det kan heldigvis læres.

Ensomhed

At være ensom er noget som de fleste oplever på tidspunkter i deres liv. Det er en ubehagelig følelse, som handler om at føle sig ufrivilligt isoleret fra andre. Det er ikke det samme som at være alene. Man kan godt være alene uden at føle sig ensom, og omvendt kan ensomhedsfølelsen være stor, selv om man er sammen med andre.

Skam

Skam er en pinefuld og degraderende følelse. At føle skam – og ofte også forkerthed på samme tid – hænger sammen med at vi kommer til at sammenligne os selv med idealer. Hvis vi ikke er “rigtige”, så er vi forkerte, og hvis vi ikke kan være dem, som vi ( og andre ) synes vi skal være, så er vi ikke rigtige. Skylden giver vi desværre til os selv, og så har vi balladen (skammen), men det er der noget at gøre ved

Skyld

Skylden er i familie med skammen. De opstår på samme måde i et miljø, som er præget af savn, mangler og (selv)undertrykkelse. Det vigtige ved følelsen af skyld er at se på hensigten og å formålet med at beskæftige sig med skylden. Hvis formålet er at afgøre om man har ret til at hævne sig eller skælde ud på sig selv eller andre, så skaber vi mere af den samme smertelige fordømmelse. Fokus må være på at kunne tilgive og komme videre – og det er en kunst. Mit personlige forbillede er “Desmond Tuto”, som forstod, at skyld står i vejen for at få det godt. I arbejdet med skyldfølelsen – egen eller den skyld man lægger på andre – er tilgivelse et vigtigt element.

Lavt selværd

Vi kan snakke om lavt selvværd, hvis vi har svært ved at være glade for os selv, men det er ikke det modsatte af at være selvglad. Der er tit tale om at man mangler en følelse af at være i kontakt med sig selv og at man mangler en evne til at påvirke den måde man er kommet til at opfatte sig selv på. Man kan godt være utilfreds med sig selv og man kan have svært ved at give sig selv lov til at nyde livet eller få det godt.

Mobning

Når man bliver mobbet mister man sin kraft og sin integritet. Det er nødvendigt at reagere på mobning, når man opdager at det foregår. Ofte er der meget fokus på ofrene for mobning og det er dybe og invaliderende sår, som det kan medføre at have været udsat for mobning. Der er grund til at arbejde med at hele og sunde sig, så man kan få sin kraft og styrke gjort gældende. Det er bare ikke det eneste som er vigtigt. Mobberne og dem som ser på at det foregår uden at gøre noget, er også ramt af ulykken, og for ikke at mærke det, så fortsætter mobningen – som et skjold mod at man selv bliver ramt.

Misbrug (og afhængighed)

Misbrug er noget som rigtigt mange er ramt af. Fælles for alle dem jeg kender er, at ingen havde tænkt, at de ville havne i et misbrug. Det startede altid som et forsøg på at få det godt eller sjovt, eller bare at slippe for at have det besværligt. Det kan være misbrug af mange forskellige ting, men mest almindeligt er misbruget af alkohol og eller stoffer. Jeg har arbejdet fuld tids som misbrugsbehandler i mange år og har hjulpet mange i det svære arbejde med at kæmpe sig til at kunne håndtere og forstå trangen til at misbruge det, som man godt ved er skadeligt, men som man ikke bare kan beslutte sig til at lade være med. Det er et problem som omfatter mange. Ikke kun misbrugeren selv, men også pårørende, venner og arbejdspladsen bliver ramt og ofte skadet af misbruget. Er du i tvivl om du har et misbrug eller er afhængig, så læs mere her Det er ofte forbundet med skam og følelsen af at være mislykket og forkert. Rigtig ofte er det også vanskeligt at tale med andre om det. Selv om det er svært at komme i gang, så er det den rigtige vej at gå. Når man snakker med andre om det, kan det forandres og blive bedre. Jeg har selv været i et misbrug for snart mange år siden, men jeg glemmer det aldrig, og i dag kan jeg se, at behandlingen har hjulpet mig. Det har gjort mig til et bedre menneske.

Adfærds - afhængighed

At arbejde for meget, spille for meget, bruge sex som flugt, bruge sport som en flugt, være afhængig af forhold og meget andet, falder ind under begrebet adfærdsafhængighed. Adfærdsafhængighed handler om at man udvikler en strategi for at undgå at mærke noget, som er besværligt, eller det er et mønster, som man har arvet fra andre – typisk forældre eller andre personer som har påvirket ens adfærd tidligt i livet. Det kan altså være tillært eller være noget som vi har udviklet over tid. Det betyder, at vi gør nogle ting på en måde, så det er ude af trit med det, som vi kunne kalde vores sunde behov. Man kan godt sige, at man kommer til at gøre “for meget af det gode”, og det kan få store konsekvenser for dig selv og for dine relationer til andre. Det ender med at blive til en indespærring i stedet for en kilde til frihed.

En at tale med

At være sammen med en anden, som lytter, er måske en af de mest helende og hjælpsomme former for kontakt, der findes. Det handler ikke om, at jeg som terapeut skal fortælle dig, hvad du skal gøre. Det handler om, at jeg er et interesseret vidne til dit besvær. Jeg fordømmer ikke og leder ikke efter skyld – men jeg er et levende og engageret medmenneske, som hjælper dig med at udtrykke dit besvær – sætte ord på og afhjælpe det indre pres. At komme ind til sorgen, smerten, vreden, tvivlen eller hvad der tynger, og at komme igennem den.

Identitet - hvem er du?

Hvem er du egentlig – hvor godt kender du dig selv? Forbavsende ofte dukker det spørgsmål op i terapilokalet, og det er altid vedkommende og vigtigt at tage stilling til dette spørgsmål. Men hvorfor er det så sjældent, at nogen kan svare umiddelbart på spørgsmålet? Det tilsyneladende enkle viser sig at have dybe rødder, og at søge efter svaret giver anledning til at kunne møde sig selv. At lære sig selv at kende – at udfolde sig og blive – sig selv. Det kan være en vanskelig proces, som bliver nemmere, hvis man er sammen med en anden som er interesseret.
Ofte stillet spørgsmål

Når man skal starte hos en psykoterapeut, eller overvejer at finde en, har man ofte mange spørgsmål. På denne side har jeg samlet en række af disse spørgsmål og mine svar herpå. Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig. Det er helt uforpligtende.

Hvornår vil det være godt at opsøge en psykoterapeut?

Det kan det på mange forskellige tidspunkter igennem livet og af mange forskellige årsager. Vi kan alle have svære perioder i vores liv. Nogle gange kan vi selv finde vejen igennem, andre gange har vi brug for hjælp. Her kan vores nærmeste ofte være en trøst, men vi kan have brug for mere hjælp og støtte, end vores nærmeste kan give os. Det kan også være en befrielse at tale med en udenforstående. Andre gange er det nysgerrighed på os selv, vores historie og vores relationer, der kan inspirere os til at opsøge en psykoterapeut. Det kan være særligt relevant at opsøge en psykoterapeut, hvis du ikke trives i dit liv og din hverdag. Det kan være, du er meget ked af det, vred, bekymret eller bange. Det kan være, du oplever uro og fysiske symptomer, og at tankerne hvirvler rundt i dit hoved. Måske du har det svært i sociale situationer eller oplever, du har lavt selvværd. Måske du har en mistanke om, du har stress, angst eller depression. Det kan være, du har mistet en, du holdt af, og ikke kan komme ud af sorgen, eller at dit parforhold er gået i stykker, og du oplever, du sidder fast. Måske du har symptomer efter en voldsom hændelse eller står midt i en alvorlig krise. Du skal vide, at du ikke behøver klare disse ting alene, at der er hjælp at hente, og at der findes en vej ud. Det er okay at ønske at få det godt.

Hvad kan man tale om en terapeut om?

Du kan tale med mig om alt det, der fylder for dig. Stort som småt. Der er ikke noget, der er forbudt eller tabubelagt at tage op, og jeg dømmer ikke. Du kan se nogle eksempler på siden “Hvad kan man få hjælp til?”. Desuden har jeg tavshedspligt om alt det du fortæller mig (se under “tavshedspligt” længere nede på siden)

Gratis kontaktsamtale

Hvis du er usikker på, om du skal bestille en tid, har du spørgsmål, som ikke er besvaret på siden eller vil du måske bare gerne lige være lidt mere tryg ved mig, så kan du skrive eller ringe, så vi kan aftale en kontaktsamtale. Det vil være en samtale på ca. 10 minutters varighed, og den er helt gratis og uforpligtende.

Hvor lang tid varer en samtale?

En samtale hos mig varer ca. 50 minutter, inklusive betaling og eventuelt bestilling af en ny tid.

skal jeg forberede noget før en samtale?

Naturligvis må du meget gerne skrive problemstillinger ned, som du gerne vil have at vi snakker om, men hverken ved den første eller de efterfølgende samtaler er der noget, du skal forberede. Jeg giver aldrig “lektier” for, men indimellem kommer vi måske sammen på ideer til noget, du kan prøve mellem vores samtaler.

Hvordan foregår den første samtale?

Første gang vi taler sammen, fortæller jeg dig lidt praktisk om, hvad det vil sige at gå i terapi hos mig, og så vil jeg spørge ind til, hvad der har fået dig til at kontakte mig og lidt til dig og din hverdag. Sammen finder vi ud af, hvad jeg kan hjælpe dig med, og om jeg er den rigtige terapeut for dig. Du er også meget velkommen til at stille mig spørgsmål, hvis du skulle have nogen.

Hvordan betaler man?

Betaling foregår efter hver samtale via MobilePay til nummer 28118125 eller på dankort/ kontant i Haderslev Wellnesshus. Har du ikke MobilePay, kan du betale via bankoverførsel, eller jeg kan skrive dig en regning, som du betaler via banken.

Må en ven, kæreste eller mine forældre være med til samtalen?

Det er noget som du selv afgør, og hvis det er en tryghed for dig, så er det som regel en god ide, at der er andre som kan støtte dig og være vidne til, hvad der sker i terapien. De kan være gode at snakke med bagefter, og kan måske bedre følge med og forstå og støtte i det videre forløb.

Kan man være for dårlig til at snakke med en terapeut?

Der kan være situationer, hvor du kan være psykotisk eller i en meget dyb depression, hvor jeg må henvise dig til din læge som derefter vil hjælpe dig med en henvisning til psykiatrien, eller at du skal kontakte en psykiatrisk skadestue. Langt de fleste situationer kan håndteres i vores samtaler. Jeg har mange erfaringer med klienter, som har haft alvorlige personlighedsforstyrrelser, som har fået hjælp i terapien.

Hvor ofte skal jeg komme?

Det er meget forskelligt. Nogle gange anbefaler jeg at der går mindst en uge mellem samtalerne – hvis der f.eks. skal øves en ny færdighed, eller der er en vane som skal ændres, og andre gange anbefaler jeg at der er flere samtaler om ugen – det kan f.eks. være, hvis man er i en akut krise.

Hvor langt er et behandlingsforløb?

Det er helt umuligt at sige noget om det. Det afhænger helt af problemets omfang og din mulighed for at arbejde med problemet. De fleste har mellem 6 og 20 samtaler, men det kan være færre og også være væsentligt flere. Ofte støder vi på andre problemstillinger, som kan være interessante at arbejde med, og det kan betyde at du kan få et ønske om at arbejde videre, selv om det oprindelige problem er klaret.

Kan man holde pauser i forløbet

Det kan man som regel godt, men det er vigtigt at vi får talt om det så du er forberedt på, hvordan du kan holde dine fremskridt ved lige. Nogle gange er det er fordel at der er et afbræk i samtalerne, så du kan nå at få erfaring med at anvende nye færdigheder og adfærdsændringer.

Kan jeg bruge henvisning fra min læge?

For at du kan bruge din henvisning, skal det være en psykolog og psykologen skal have et ydernummer. Jeg vil dog gerne komme dig i møde, så du får en rabat på kr. 250 for de første 5 samtaler, hvis du har en henvisning.

Kan jeg få tilskud til samtalerne?

Du kan undersøge, om du enten privat eller via arbejdet er dækket af en sundhedsordning, der betaler for hjælp til samtaler med en psykoterapeut. Vær også opmærksom på, at dine børn kan være dækket af din sundhedsordning. Nogle gange dækker fagforeningen eller din forsikring også samtaler hos en psykoterapeut.

Hvad med tavshedspligt?

Jeg har tavshedspligt både med hensyn til, hvem jeg taler med, og hvad vi taler om. Der er dog visse undtagelser. Hvis jeg vurderer, du er til alvorlig fare for dig selv eller andre, har jeg pligt til at handle på denne viden. På samme måde har jeg skærpet underretningspligt, hvilket betyder, at jeg har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis jeg får kendskab til at et barn eller en ung udsættes for svigt eller mistrivsel.
Priser

Som du vil bemærke, er der forskellige priser ved online samtaler og samtaler “hos dig”. Ved online samtaler foretrækker Jan at bruge Skype eller Zoom. Der kan aftales samtaler i klinik i Haderslev, men disse skal aftales med en uges varsel.

Samtaler “hos dig” er samtaler, hvor *Jan kommer i dit hjem eller et sted, hvor du foretrækker, at samtalen skal foregå. Jan bor i Sommersted i Sønderjylland og indenfor en køreafstand af 30 minutter fra min adresse er der et tillæg på kr. 200, som dækker kørslen til og fra samtalen.

Hvis du er studerende eller er på kontanthjælp er der en særlig pris, og det samme gælder for det tilfælde, at du har en henvisning fra lægen til en psykolog. Se længere nede.

Samtale individuel

Samtale online (eller i klinik). Varighed 50 min. 800kr

Samtaler hos dig

Varighed 50 min og indenfor en køretid på 30 minutter 1000kr

(pris ved længere afstande aftales)

Parsamtaler

Parsamtaler online – varighed 90 minutter 1200kr

Parsamtale hos jer – varighed 90 minutter 1400kr

Rabat og lægehenvisning

For studerende (vis studiekort) og kontanthjælpsmodtagere 50 min. 550kr

Hvis du har en henvisning med fra din læge, vil jeg reducere min pris for de første 5 samtaler til 550kr.

Undervisning, gruppeterapi, mindfulness-gruppe og lignende

Jan har en lang erfaring med at lave gruppeterapi og undervisning indenfor personlig udvikling. Undervisningen kan ske for meget forskellige målgrupper og formål. Jan har blandt andet lavet forumteater og drama som personlig udvikling for grupper og har undervist i håndtering og erfaringsdannelse omkring mange temaer – herunder følelsesmæssig udvikling og copingstrategier. Målgrupperne har været mange . Blandt andet børn og unge, forskellige personalegrupper, konferencedeltagere, indsatte i fængsler, beboere på behandlingsinstitutioner oa.

 

Kom bare ind

Forkæl dig selv med en dag i "huset"